КОРПОРАТИВНО

Фирмата Артемис Арътъм функционира от 1998 година насам в сферата
на опазване на околната среда и с персонала си от специализирани инженери
и академични консултанти с международно знание и опит осъществи много
успешни проекти до днес.

КОРПОРАТИВНО

ИСТОРИЯ


Фирмата Артемис Арътъм функционира от 1998 година насам в сферата на опазване на околната среда и с персонала си от специализирани инженери и академични консултанти с международно знание и опит осъществи много успешни проекти до днес.

Намаляването и замърсяването на природните ресурси поради нарастващото население и развиващите се технологии увеличават нуждата от пречиствателни станции с всеки изминал ден. Успоредно на това, все по-голямо значение придобива изборът на подходящи технологии за пречистване и правилно проектиране на ефективността на пречистването, правилното изчисление на инвестиционните и оперативните разходи. На този етап фирмата Артемис Арътъм ще ви предложи най-подходящите решения на проблемите Ви свързани с пречистването.

ARTEMIS ARITIM предлага на Вас-нашите клиенти, най-точните и бързи услуги в областта на проектирането, производството и строителството на пречиствателните станции и всякаква техническа поддръжка, анализи и консултантски услуги в тази област.

С инженерния си персонал предлагаме професионалната консултантска услуга необходима в процеса на екологичното разрешение и гарантираме че целият процес ще се осъществи по най-правилен начин от самото начало до края за получаване на разрешенията и лицензите.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

НАШАТА МИСИЯ

Да допринася за продължителността на компаниите като действат с екологична отговорност и осигурява надеждни, трайни, ефективни и правилни решения.НАШАТА ВИЗИЯ

To be a solution partner which can provide the most rational solutions for customers with the wide range of products and services in Environment Sector.Our Values

Откритост Ние винаги действаме честно, етично и открито към нашите клиенти, служители и заинтересовани страни.
Надеждност Осъществяваме работата и обещанията си точно, навреме и планирано.
Иновации Следваме и прилагаме иновациите чрез бързото адаптиране към променящата се технология и променящите се условия.
Добавена стойност Анализираме нуждите на нашите клиенти правилно и удовлетворяваме техните очаквания.
Уважение Към нашите служители, клиенти, заинтересовани страни и околна си среда се отнасяме с повишено внимание, старателност и педантичност.ЛИДЕРСТВО

НАШИЯТ ЕКИП

Ergin Erol

Ergin EROL

Environmental Engineer MSc
Member of the Board

Emel ALİİPEK

Emel ALİİPEK

Business Mang.
Member of the Board

Salih ALİİPEK

Salih ALİİPEK

Environmental Engineer
Member of the Board


Burcu Elif ÇALIMLI

Burcu Elif ÇALIMLI

Environmental Engineer
General Coordinator

Volkan PARLAK

Volkan PARLAK

Environmental Engineer
Project Director

Merve YILDIRIM

Merve YILDIRIM

Environmental Engineer
Project Support Director

Levent ÇELİKKOL

Levent ÇELİKKOL

Environmental Engineer
International Project Director

Hakan MADEN

Hakan MADEN

Economy
Human Resources Director

Murat TOPALOĞLU

Murat TOPALOĞLU

Business Mang.
Maintenance & Operations Dir.

Batuhan CİVAN

Batuhan CİVAN

Business Mang.
Accounting Director


Kaan ÖZKAN

Kaan ÖZKAN

Environmental Engineer
Plant Operator

Öznur İLGEN

Öznur İLGEN

Environmental Engineer
Project Engineer

Emre KARAKAŞ

Emre KARAKAŞ

Çevre Yüksek Mühendisi
Project Engineer

Ceren KORATEŞ

Ceren KORATEŞ

Environmental Engineer
Environmental Officer

Ali KEREM

Ali KEREM

Environmental Engineer
Environmental Officer

Alev ÇIRTLIK

Alev ÇIRTLIK

Environmental Engineer
Environmental Officer

Kurtuluş ILICA

Kurtuluş ILICA

Environmental Engineer
Plant Operator

Çiğdem ÖZKAN

Çiğdem ÖZKAN

Environmental Engineer
Environmental Officer

Uğur ARSLAN

Uğur ARSLAN

Mechatronics Engineer
R&D Engineer

Elif Burcu ATÇI

Elif Burcu ATÇI

Environmental Engineer MSc
R&D Engineer

Mustafa Şevki YANTIR

Mustafa Şevki YANTIR

Business Mang.
Project Technician

Gülsüm ERDEN

Gülsüm ERDEN

Accounting

Meltem ÇIBIK

Meltem ÇIBIK

Business Mang.
Accounting

Hülya TANTIVERDİLER

Hülya TANTIVERDİLER

Environmental Technician
Environmental Assistant

Sinan KOTAZ

Sinan KOTAZ

Marketing

Suat ALİİPEK

Suat ALİİPEK

Plant Operator

Selahattin SARICA

Selahattin SARICA

Technician

Mehmet Ali DURSUN

Mehmet Ali DURSUN

Technician

Tamer ÇİRÇİ

Tamer ÇİRÇİ

Technician

Şahin SÜMENGEN

Şahin SÜMENGEN

Technician

Metin ORMAN

Metin ORMAN

Technician

Kadir GÜLER

Kadir GÜLER

Technician

Uğur ERBAŞI

Uğur ERBAŞI

Plant Operator

Sadık PEKMEZ

Sadık PEKMEZ

Plant Operator

Şenol CİVELEK

Şenol CİVELEK

Plant Operator

Fatma AKTAŞ

Fatma AKTAŞ

Hizmet Sorumlusu

Mehmet RÜZGAR

Mehmet RÜZGAR

Plant Operator

Eray BALCI

Eray BALCI

Plant Operator

Behlül ERMİŞ

Behlül ERMİŞ

Plant Operator

Şevket YENİKÖY

Şevket YENİKÖY

Plant Operator

НАГРАДИ & ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ