НАШИТЕ УСЛУГИ

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА




КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

Доброто функциониране на пречиствателната станция зависи от редовната и ефективна поддръжка и контрол които са много важни за ефективната и дейност. Поради тази причина, в много от случаите, изпълнението на дейностите в пречиствателните станции от страна на опитни технически екипи е много правилен подход. Поради тази необходимост Артемис Арътма поема отговорността на действие на цялата станция или на необходимите и части.

Изключително важно за правилното функциониране на станцията са коректността и надеждността на използваните материали, правилната поддръжка на неизправностите, предприемането на мерки за редовна и периодична поддръжка на съоръжението. Техническата служба на нашата компания осъществява периодична поддръжка, действа много бързо при внезапни аварии и при необходимост осъществява ревизионна дейност и обновяване на цялата пречиствателна станция със своя обучен и опитен технически персонал. И решението на екологичните проблеми са в рамките на нашата специализация. Нашата основна цел е защитата на човека и околната среда. Предлагайки Ви решение на всякакви Ваши екологични проблеми по най бързия начин, предотвратяваме възможното замърсяване на околната среда.

Един от най-важните етапи при получаването на разрешение за експлоатация е получаването на разрешението за изпразване . В рамките на Регламента за одобрение на проекта за ААТ, ако зоната, в която се намира съоръжението е в границите на Областна Администрация , то процедурите за одобрение на проекта и получаването на разрешително за експлоатация се осъществяват от страна на съответните звена на Областната Администрация от където се получават и разрешението за експлоатация и разрешението за изпразване. За получаване на разрешителното за изпразване е нужно планирането и изготвянето на необходимата пречиствателна станция според характера и дебита на отпадъчните води. И на следващия етап - нейната експлоатация. Много от пречиствателните станции не работят добре и по този начин не могат да отговорят на изискванията. На този етап получаването на компетентни консултантски услуги както по техническите, така и по официални въпроси ще са най-важният ключ за получаване на лиценза за изпразване. В рамките на това проучване, нашите инженери- експерти в тази област и техническия ни персонал осигуряват здравословното функциониране на фирмата и правилното изпълнение на всички официални процедури.

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

Нашите инженери и техници осъществяващи техническите услуги осигуряват непрекъсната превантивна поддръжка и консултантски услуги за осигуряване на ефективна дейност на пречиствателните станции. Много от пречиствателните станции не работят правилно поради факта че не отговорят на изискванията. На този етап, получаването на правилно консултантско и сервизно обслужване разрешават проблемите както по техническите, така и по официални въпроси и са най-важният ключ за получаване на лиценза за изпразване. В рамките на тази дейност, специалистите ни инженери и технически персонал осигуряват ефективната дейност на пречиствателните съоръжения и правилно извършване на всички официални процеси.





ПРЕЧИСТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Високото качество и дълготрайност на цялото оборудване използвано в пречиствателните станции за отпадъчни води оказват значително влияние както върху оперативността, така и върху ефективността на инсталацията. Поради тази причина, нашата фирма проверява поотделно всяко едно от съоръженията. Неизползването на каквото и да е оборудване влияе неблагоприятно на друго или на експлоатацията на цялото съоръжение.

Най често използваните съоръжения използвани в пречиствателните станции са както следва:
• Blower и механично вентилационно оборудване
• Груби решетки и тънки сита, елеци
• Центрофужни и потопяеми помпи
• Дозиращи помпи
• Въздушни помпи и помпи за високо налягане
• Контролно-измервателна апаратура
• Механични смесители, плаващи и потопени миксери
• Очистители на цистерни, кондензатор
• Маслени скрепери
• Филтърна преса, помпа за филтърна преса
• Мембрани, MBR единици
• Реверсивна осмоза, UF пясък и уреди за въглеродна филтрация
• Йонни обменници, омекотители
• Усъвършенствани пречиствателни звена

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ

Резервните части използвани в пречиствателните станции са невидимите герои на процеса. Проблем, който може да възникне във всеки един от тях ще повлияе неблагоприятно на ефективността на целия пречиствателен процес. Доставените навреме и добре подбрани консумативи са много важни за ефективната работа на пречиствателната станция. Всички резервни части и консумативи които е нужно да се използват в пречиствателната станция се доставят и сглобяват от наша страна.

Основните резервни части и консумативи използвани в нашата продукция са както следва:

PHmeter, редоксметър, PH сонда, редокс сонда, филтърна преса, табла за филтърна преса, патронтен филтър, дифузор, вентил, възвратен клапан, диафрагма, вентил и др.