НАШИТЕ УСЛУГИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ХИМИКАЛИ
ХИМИКАЛИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Много важно да се изберат подходящите химикали и да се използват в подходящи условия. Защото химикалите, използвани в пречиствателните станции пряко влияят на ефективността на пречиствателните станции. Нашата компания извършва необходимата лабораторна работа за използване на подходящите химикали в пречиствателните станции и определя оптималните дози за използване. Фактът, че химичното вещество което ще се използва е надеждно и сертифицирано е изключително важен за гарантиране на крайния резултат. Ето защо, нашата компания заедно с лабораторните изследвания осигурява и доставката на химическите препарати.

Химикалите, използвани в пречиствателните станции можем да ги обобщим както следва:

Каустик: Осигурява образуване на коагулация и неутрализация на отпадъчните води в зависимост от нивото и на Ph.
Вар: Това е химикал, който преди приложение към отпадъчните води е нужно да се разреди с вода. Широко се използва при образуването на неутрализация и коагулация.
PAC: Притежава химическа структура, която е много абсорбираща и е лесно разтворима във вода. Използва се като коагулантен продукт.
Железен трихлорид: Това е коагулант притежаващ киселинни свойства.
Алуминиев сулфат: Осигурява високоефективна химична обработка. Притежава киселинни качества.
Бариев хлорид: Използва се за отстраняване на сулфата в отпадъчните води. Трябва да бъде добре определено количеството, което ще се използва. В противен случай може да повлияе неблагоприятно на пречистването.
Натриев мета бисулфит: Осигурява отстраняване на хромовия параметър, като влияе на нивото на RH в отпадъчните води.
Активен въглен с прах: Използва се при висока ефективност на COI.
Хипохлорит: Обикновено се използва като дезинфектант в биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води след завършване на процедурите на пречистване.
Биологично пречистваща система: Тя осигурява образуването на подходящо количество бактерии в биологичните системи за пречистване и прави процеса на пречистване по-ефективен.

ХИМИКАЛИ ЗА ЧИСТА ВОДА

Химикалите, използвани в пречиствателните станции за чиста вода, могат да бъдат обобщени по следния начин.

Сол на таблетки: Осигурява регенерация в системите за омекотяване на водата.
Антискалант: предотвратява блокирането на мембраните използвани в системите за обратна осмоза.
Хлор: Използва се като най вече като дезинфектант в пречиствателни станции за питейна вода.