HİZMETLERİMİZ

ÇEVRE YÖNETİMİ
ÇEVRE YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Çevre yönetimi hizmetimizle öncelikle; yasal zorunlulukların ötesinde işletmelerde verimlilik esasına dayalı, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomik koşullar sağlayabilmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Ancak bu şekilde etkin ve verimli bir çevre yönetimi gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerimizi sürekli geliştirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’nin yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO18001:2007 İş Güvenliği Yönetimi sertifikalarına ve WWF’ten (Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan) aldığımız Yeşil Ofis Belgesi’ne sahibiz. Kendi çalışma şeklimiz ve koşullarımızda oluşturduğumuz bu kaliteyi birlikte çalıştığımız firmalara uygulamaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz.

İŞLETMELERDE PERSONEL İSTİHDAMLI ÇEVRE YÖNETİM HİZMETİ

Çevre konularında geniş yelpazede hizmet verebilen bir firma olarak, aşağıdaki bölümlerde detaylandırdığımız çevre yönetim çalışmalarımızı hizmet verdiğimiz lokasyonlarda çevre mühendisi ve/veya arıtma tesisi operatörü, atık yönetim sistemi sorumlusu; atık alanı sorumlusu, arıtma tesisi operatörü istihdam ederek de geliştirebilmekteyiz. Hizmet verdiğimiz işletmenin ihtiyacına ve koşullarına göre değişen modellerde, işletmedeki tüm çevre süreçlerini bizzat yöneterek ve geliştirerek müşterilerimize, saha ve mevzuat tecrübesi olan personel ile çalışmaları noktasında da maliyet avantajı sağlamaktayız.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listesi’nde yer alan tesislere çevre danışmanlığı hizmetini sunuyoruz; bu danışmanlık hizmetini yönetmelikle belirlenen sınırların altında olmamak üzere, arttırabiliyor ya da Çevre mühendisi (çevre görevlisi) istihdamı modeline çevirerek hizmetimizi daha da geliştirebiliyoruz.

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında olmayan tesislerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) görüşü, çevre izni kapsam dışı/muafiyet yazılarının alınması, entegre çevre bilgi sistemi kayıtlarının yapılması gibi hizmetleri de sunabilmekteyiz.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETİ

İşletme içinde atık yönetim sisteminin kurulması, atık toplama ünitelerinin ve atık alanlarının işletilmesi konularında hizmet verebilir, yine çalıma kapsamımızı genişleterek bu konuda eğitim almış Atık yönetimi personellerimizle, operatörlerimizle yönetim sürecine katkı sağlayabiliriz.

KİMYASAL YÖNETİMİ

Çevre danışmanlık hizmetimiz kapsamında çalıştığımız konuların yanı sıra, işletmeye giren tüm kimyasal maddelerin mevzuata uygunluğu, kimyasal ile birlikte tedarikçiden temin edilen malzeme güvenlik bilgi formlarının, kimyasal madde etiketlerinin uygunluğu, tesis içi kimyasal kullanımların (porsiyonlama) durumlarının incelenmesi ve bu kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili bildirimlerinin yapılması konusunda hizmet verebiliriz.

DİĞER BİLDİRİM/BEYAN HİZMETLERİ

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında zaten sunduğumuz Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Toprak Kirliliği Ön Bilgi Formu Doldurma, Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi gibi bildirimler hizmetlerini de ayrıca sunabilmekteyiz.

ÇEVRE YÖNETİM SERTİFİKALARININ ALINMASI

- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni işletme için bir doküman arşivi olmaktan çıkarıp, işletmenin kendi çalışma şeklini sürekli kontrol edip, geliştiren, iyileştiren ve tüm çalışanlara, paydaşlara yayan bir sistem haline getirebiliriz.

- Yeşil Yıldız, Zero Discharges of Chemicals (ZDHC), SEDEX, BRC denetimlerinin çevre bölümü gibi özellikle sektörlere özel denetim ve sertifikasyonlarda destek verebiliyoruz.

SERA GAZI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI

İşletmenin sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, hesaplanması, bu emisyonların kontrol altına alınması, azaltılması konusunda hizmet verebiliriz. Bu çalışma aynı zamanda ISO 14064-1:2007 sürecine adaptasyonu kolaylaştıracaktır.